Nasze usługi

Ubezpieczenie należności

Arboleda to ubezpieczenie należności handlowych przeznaczone dla firmy rozpoczynającej działalność handlową lub prowadzącą ją na niewielką skalę. Brak płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę może oznaczać dla przedsiębiorstwa na starcie działalności biznesowej problemy z utrzymaniem płynności finansowej, a co za tym idzie, brak możliwości realizacji kolejnych kontraktów. Arboleda to rozwiązanie, które chroni firmę przed ryzykiem nieotrzymania płatności za fakturę zarówno w kraju, jak i za granicą.

Gwarancje kontraktowe

Przedstaw kontrahentowi wiarygodne gwarancje zabezpieczające realizację zawartej umowy.
Gwarancje kontraktowe są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów. Podmiot zlecający dostarczenie towarów lub wykonanie usługi może żądać od Twojej firmy wniesienia określonego zabezpieczenia finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy, na wypadek, gdyby nie została ona spełniona.
Dla firmy podejmującej się wykonać umowę, oczekiwanie złożenia zabezpieczenia finansowego kontrahentowi może stanowić problem. Dlatego, że gotówka, którą mógłby inwestować w rozwój własnego przedsiębiorstwa zostaje zablokowana. Sposobem rozwiązania tej sytuacji jest gwarancja ubezpieczeniowa.

Finansowanie

Faktoring to rozwiązanie, które poprawi płynność finansową Twojej firmy i zapewni finansowanie jej bieżącej działalności bez konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań w postaci kredytu.
Sprawdź jak zdobyć środki finansowe na rozwój Twojego biznesu!

O nas

O nas

Ubezpieczamy transakcje handlowe polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

Обороты

Фирма выступает только в консорциумах и обороты проходят в консорциумах, поэтому мы не имеем права разглашать всю информацию. Оборот компании составляет 15 млн $ в год, что составляет 8% консорциумов.

Основатель и Ген. Директор

Юзеф Гай владелец фирм Arboleda, Masgar и Stamptone Service, которые всегда выступают в консорциуме.
Юзеф Гай
Юзеф Гай
Основатель и Ген. Директор

Certyfikaty i Koncesje

Wiadomości